Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://esshp-internet.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://esshp-internet.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 07.03.2019/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kuntalaskutus 2018

Hallitus

§ 60

07.03.2019

 

Vuoden 2018 kuntakohtaisten maksuosuuksien määräytyminen

 

155/02.02.01/2019

 

Hallitus 07.03.2019 § 60

 

Asian valmistelija talousjohtaja Vesa Vestala, 044 351 2540.

 

Essoten perussopimuksessa on määritelty kuntayhtymän järjestämien sosiaali- ja terveyspalveluiden nettokustannusten rahoittamisesta. Perussopimuksen 18 § määrittelee ne periaatteet, joilla kuntayhtymän kuntakohtainen maksuosuus lasketaan.

 

Vuoden 2018 osalta noudatetaan laskennassa seuraavia periaatteita:

 

1.

12 % nettokustannuksista kuntien asukasluvun mukaan

 

2.

50 % nettokustannuksista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti

 

3.

38 % kolmen viimeisen tilikauden toteutuneiden kulujen mukaisesti.

 

Pieksämäki ja Joroinen ovat mukana vain erikoissairaanhoidon osuudella, jolloin näiden kahden kunnan nettokulut määräytyvät vuoden 2018 osalta 12 % kapitaation ja 88 % aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

 

Kuntien tasauserä muodostuu toteutuneiden maksujen ja ennakkomaksujen välisestä erotuksesta. Kuntien ennakkomaksuja ei ole muutettu vuoden 2018 aikana. Tilinpäätöksen valmistelu eteni kuntaosuuksien laskennan kannalta siten, että kuntajohtajien neuvottelukunnassa käsiteltiin maksuosuudet 18.2.2019 ja tämän jälkeen asiaa on käsitelty kuntakohtaisissa neuvotteluissa.

 

Kuntayhtymän tilinpäätös on 15,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Perussopimuksen mukaisten maksuosuuksien määräytyminen nostaa kuntien maksuosuuden vuoden 2018 talousarviossa arvioidusta 304,7 miljoonasta eurosta 319,7 miljoonaan euroon. Maksuosuustaulukko on liitteenä.

 

Lopullinen tilinpäätös koko konsernin osalta valmistuu siten, että se käsitellään hallituksessa 28.3.2019.

 

Kuntayhtymän johtaja:

 

Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän tilinpäätöksessä käytettävät kuntakohtaiset maksuosuudet. Ne veloitetaan kunnilta valtuuston hyväksymän tilinpäätöksen käsittelyn jälkeen kesäkuussa 2019.

 

Päätös:

Kuntayhtymän johtaja teki kokouksessa uuden päätösesityksen:

 

Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän tilinpäätöksessä käytettävät kuntakohtaiset maksuosuudet. Ne veloitetaan kunnilta valtuuston hyväksymän tilinpäätöksen käsittelyn jälkeen kesäkuussa 2019.

 

Kuntayhtymän talouden laskennan ja ennakoinnin vaikeudet ja puutteet selvitetään yhdessä jäsenkuntien johdon kanssa maaliskuun aikana. Selvitys esitellään hallituksen 28.3.2019 kokouksessa. Samassa kokouksessa päätösasiana on vuoden 2018 tilinpäätös.

 

Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan kokouksessa tekemän uuden päätösesityksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa